Trốn thuế là gì? Doanh nghiệp khi nào được xem là trốn thuế?

Trốn thuế là thực hiện những hành vi pháp luật cho phép để giảm bớt số tiền thuế phải nộp ví dụ như một doanh nghiệp bán hàng nhưng không xuất hoá đơn để giảm bớt doanh thu hoặc tạo những thông tin không có thật như mua hoá đơn để tăng chi phí khấu trừ thuế…

Dịch vụ thành lập công ty xin chia sẻ đến bạn những thông tin sau:

Theo điều 13 của thông tư 166/2013/TT-BTC thì những hành vi sau đây của doanh nghiệp được xem là trốn thuế:
Không nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc nộp hồ sơ đăng ký thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của các khoản 1,2,3, 5 khoản 32 theo luật quản lý thuế:
Sử dụng hoá đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc những hoá đơn hết giá trị sử dụng nhằm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn lại, được miễn giảm..
Làm thủ tục lập hồ sơ huỷ vật tư, hàng hoá hoặc giảm số lượng vật tư nhằm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền được miễn giảm
Lập hoá đơn sai về số lượng và giá trị hàng hoá làm căn cứ để kê khai hàng hoá bán ra nhằm giảm bớt số tiền thực tế phải nộp
Không ghi chép rõ ràng trong sổ kế toàn các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không kê khai hoặc kê khai sai nhằm giảm số tiền thuế phải chi trả
Doanh nghiệp không xuất hoá đơn khi bán hàng hoá hoặc ghi nhận giá trên hoá đơn thấp hơn giá trị thực tế của hàng hoá
Sử dụng các loại hàng hoá miễn thuế hoặc xét miễn thuế không đúng mục đích theo quy định mà không báo chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan thuế
Sửa chữa hoặc tẩy xoá chứng từ kế toán nhằm giảm số tiền thuế phải nộp và tăng số tiền thuế được hoàn hoặc miễn giảm
Huỷ bỏ các chứng từ liên quan đến kế toán hoặc sổ kế toán
Sử dụng các hoá đơn, chứng từ, tài liệu không hợp pháp để sử dụng vào mục đích khác, trường hợp khác, nhằm giảm số tiền thuế phải nộp tăng số tiền được hoàn
Người nộp thuế đã xin tạm ngưng kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh
Hàng hoá vận chuyển không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *